Ukázky závlah

REFERENCE

Provádíme realizace automatických závlahových systémů - závlahy travnatých ploch, kapkové závahy záhonů a kapkové závlahy trávníků. Zaměřujeme se hlavně na závlahy rodinných zahrad. Postupujeme od vytvoření projektu závlah, zpracování cenové nabídky až po kompletní dodávku materiálů a montáž závlahového systému.


Nabízené služby

JAK FUNGUJE ZÁVLAHA?

Automatická závlaha je řízena jednoduchou řidicí jednotkou s nastavením časů a délky zavlažování. Činnost závlah je kontrolována dešťovým čidlem, které přeruší závlahu v případě dostatečného srážkového úhrnu. Zavlažované plochy jsou kvůli udržení dostatečného tlaku a průtoku vody rozděleny na několik sekcí, každá sekce je ovládána elektromagnetickým ventilem. Travnaté plochy jsou zavlažovány výsuvnými postřikovacími tryskami s rovnoměrnou distribucí vody, nastavitelnou výsečí a dostřikem. Květinové záhony jsou zavlažovány pomocí kapkovacích hadic. Provádíme také závlahy trávníků kapkovacími hadicemi uloženými pod povrchem půdy.


Máte zájem o závlahu zahrady?

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY